Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Anonieme analytische cookies om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Daarnaast worden ook marketing cookies gebruikt door derden om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook wordt er gebruik gemaakt van deze cookies om integratie met social media mogelijk te maken. Denk aan video's op Youtube of functionaliteiten van Facebook.

Over MYOP Consultancy

Missie van MYOP Consultancy

Missie van MYOP Consultancy

MYOP Consultancy wil op een kwalitatief hoog niveau bijdragen aan het goed functioneren van (delen van) organisaties in de zorgsector. Centraal daarbij staat het goed benutten van het menselijk kapitaal. Door middel van teambegeleiding, onafhankelijk voorzitterschap, individuele coaching en mediation wordt bijgedragen aan effectief en efficient functionerende organisaties met gezonde medewerkers.

Kernwaarden en kernwoorden: Respect, compassie, vakmanschap, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Waar komt de naam MYOP vandaan?

Waar komt de naam MYOP vandaan?

Hoewel de naam MYOP bij sommigen in eerste aanleg een associatie oproept met myopie (bijziendheid) is de naam een afkorting voor Make Your Own Price. De dienstverlening van MYOP Consultancy leent zich niet voor het principe van No Cure No Pay maar voor klanten die dat willen is er de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de uiteindelijke prijs die betaald wordt.

Daarnaast biedt MYOP Consultancy mij kansen (MY-OPportunities) om mijn werk zodanig in te richten dat mijn ideeen en opvattingen (MY-OPinions) in de praktijk  kunnen bijdragen aan het belang van mijn klanten.

Inzet van kennis en ervaring

Inzet van kennis en ervaring

De opgebouwde kennis en ervaringen worden via MYOP Consultancy ingebracht, in de vorm van begeleiding, advies, coaching, bemiddeling, en tijdelijk management. Bij grotere projecten wordt samengewerkt met collega adviseurs met specialistische kennis, afhankelijk van het onderwerp. Gedurende mijn loopbaan heb ik fysiotherapie gerichte opleidingen zoals de Cyriax opleiding en de opleiding Manuele Therapie (SOMT). Ook werden breder georiënteerde kennis en vaardigheidstrainingen, zoals een post-HBO opleiding Financieel-Economisch Mangement, Communicatievaardigheden, Onderhandelen,  Cultuurtransformatie (CCT I en II), AMI register Mediator, Provocatief Coachen, Appreciative Inquiry, Lateraal denken (DeBono Thinking Sy. Om ISO 9001 audits te mogen doen werd een Lead Auditors cursus gedaan en in het verlengde hiervan een opleiding tot VMS auditor  (veiligheidsmanagementssystemen in de zorg).

Over mij

Over mij

Na afronding van de opleiding tot fysiotherapeut in 1974, heb ik mijn dienstplicht vervuld als fysiotherapeut bij de Militaire Specialisten Polikliniek in Den Haag. Aansluitend aangesteld als hoofd fysiotherapie in burgerdienst bij dezelfde polikliniek. Na drie jaar bij het Ministerie voor Defensie werd een overstap gemaakt naar het Diaconessenhuis in Voorburg, als waarnemend hoofd fysiotherapie.
Na zeven jaar volgde een aanstelling als hoofd fysiotherapie in het Diakonessenhuis in Utrecht. Gedurende de achttien jaar in Utrecht werd tweemaal een tijdelijke functie vervuld.
Ruim een jaar als hoofd polikliniekorganisatie en een klein jaar als directeur van het Helen Dowling Instituut.

In mijn priveleven zijn mijn vrouw, kinderen (3) en kleinkinderen (6) bronnen van energie en liefde. Familie en vrienden geven warmte en inspiratie.   

Vervulde nevenfuncties

Vervulde nevenfuncties

Naast het werk als leidinggevende heb ik (bestuurlijke) nevenfuncties in de zorg vervuld.

 • Ondernemingsraad (Voorzitter).
 • Afdelingsbestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, (bestuurslid)
 • Landelijk Vereniging voor Fysiotherapeuten in Dienstverband ( voorzitter)
 • Stichting AWOZ later Sectorfonds Zorg (bestuurslid)
 • Stichting Wetenschappelijk fonds Fysiotherapie (voorzitter)
 • Lid Nationale Raad Volksgezondheid
 • Lid Raad van Advies Stichting Geschiedenis Fysiotherapie
 • Plv-Lid Raad van Advies PGGM-pensioenfonds
 • Voorzitter a.i. NVFS (Nederlande vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg)
 • Voorzitter a.i. FBZ (Federatie van Beroepsverenigingen in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek)
 • Bestuurslid Lunetten Wil Wel (vrijwilligers werk zorg en welzijn)
 • Voorzitter Stichting Omzien naar elkaar (bevordert bewonersparticipatie in het domein zorg wonen en welzijn)